Logo Olimpiady Wiedzy Technicznej
MEN


Organizatorem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.
NOT
Cele jakie postawiono przed Olimpiadą pozostały niezmienne do dziś. Są nimi:
  • budzenie i rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowania techniką,
  • rozszerzenie zakresu i podnoszenie poziomu wiedzy i kultury technicznej wśród uczniów,
  • lepsze przygotowanie do podejmowania dalszego kształcenia w szkołach wyższych oraz do wykonywania zawodu,
  • rozwijanie i kształtowanie umiejętności technicznych i samodzielnego zdobywania wiedzy,
  • wykrywanie i stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej, a w szczególności uzdolnionej technicznie,
  • rozszerzanie współdziałania nauczycieli akademickich z renomowanych uczelni technicznych z nauczycielami szkół ponadgimnazjalnych w procesie kształcenia i wychowania młodzieży uzdolnionej,
  • stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom - warunków twórczej pracy z tą młodzieżą,
  • podnoszenie kwalifikacji nauczycieli oraz doskonalenie form i metod pracy z młodzieżą uzdolnioną.
Kontakt
  • Janusz Kowalski e-mail
  • Paweł Fabijański e-mail
Komitety OWT

Valid XHTML 1.1