Logo Olimpiady Wiedzy Technicznej
MENSerdecznie zapraszamy do udziału w XLII Olimpiadzie Wiedzy Technicznej!
W roku szkolnym 2015/2016 XLII edycja OWT rozgrywana będzie w terminach:
 • zawody I stopnia (eliminacje szkolne) - piątek, 23 października 2015 r.
 • zawody II stopnia (eliminacje okręgowe) - wtorek, 12 stycznia 2016 r.
 • zawody III stopnia (zawody finałowe) - 8 – 10 kwietnia 2016 r. (Łódź)Organizatorem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.
NOT
Cele jakie postawiono przed Olimpiadą pozostały niezmienne do dziś. Są nimi:
 • budzenie i rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowania techniką,
 • rozszerzenie zakresu i podnoszenie poziomu wiedzy i kultury technicznej wśród uczniów,
 • lepsze przygotowanie do podejmowania dalszego kształcenia w szkołach wyższych oraz do wykonywania zawodu,
 • rozwijanie i kształtowanie umiejętności technicznych i samodzielnego zdobywania wiedzy,
 • wykrywanie i stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej, a w szczególności uzdolnionej technicznie,
 • rozszerzanie współdziałania nauczycieli akademickich z renomowanych uczelni technicznych z nauczycielami szkół ponadgimnazjalnych w procesie kształcenia i wychowania młodzieży uzdolnionej,
 • stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom - warunków twórczej pracy z tą młodzieżą,
 • podnoszenie kwalifikacji nauczycieli oraz doskonalenie form i metod pracy z młodzieżą uzdolnioną.
Kontakt
 • Janusz Kowalski e-mail
 • Paweł Fabijański e-mail
Komitety OWT

Valid XHTML 1.1